Cơ quan tài trợ

Lời Cám Ơn

Hội Tâm Thần Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cơ quan tài trợ và những người đã giúp đỡ cho sự phát triển của tổ chức