Dịch vụ Tư Vấn bằng Song Ngữ

City London LogoMục đích của chương trình này là cung cấp dịch vụ tư vấn bằng ngôn ngữ và văn hóa thích hợp cho người dân đến từ Việt Nam mà hiện đang sinh sống tại London và cộng tác chung với các cộng đồng người Việt để quảng bá và nâng cao nhận thức về "Đàm Thoại Trị Liệu - Talking Therapies".

Dịch vụ Tư vấn Song ngữ cung cấp tư vấn bảo mật và miễn phí bằng tiếng Việt, và Quảng Đông hoặc tiếng Anh do một nhân viên tư vấn được huấn luyện cung cấp. Nhân viên tư vấn được đào tạo để lắng nghe với sự đồng cảm trong một hoàng cảnh an toàn và thường xuyên, để bạn có thể chia xẻ những cảm xúc khó khăn của bạn và những vấn đề quan trọng đối với bạn.

Nhân viên tư vấn sẽ không cung cấp cho bạn lời khuyên, nhưng sẽ giúp bạn có được sự hiểu biết tốt hơn về cảm xúc và quá trình suy nghĩ của bạn. Qua làm việc với nhau, bạn có thể tìm ra cách riêng của bạn để đối phó với những khó khăn của bạn.

Bạn sẽ được mời tham dự một buổi đánh giá, để thảo luận về nhu cầu của bạn và việc tư vấn có thể giúp đỡ hay không. Cuộc họp kéo dài khoảng 90 phút. Sau đó bạn có thể được cung cấp tư vấn 6-18 buổi và mỗi lần kéo dài 50 phút.

Dịch vụ tư vấn sẽ cung cấp tư vấn thích hợp với văn hóa của người dân đến từ Việt Nam. Nhân viên tư vấn của chúng tôi làm việc theo quy tắc làm việc quy định của British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)

BẢO MẬT

Dịch vụ Tư Vấn Song ngữ sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tư vấn của bạn cho bất cứ người nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Chỉ đặc biệt trong trường hợp sự đánh giá có mối đe dọa đến cuộc sống hoặc sự an toàn của con người.

Giới thiệu được chấp nhận từ:

Bác sĩ gia đình; Bệnh viện; Bác sĩ tâm thần; các Đội Y Tế Chăm Sóc Tâm Thần trong Cộng đồng; các Đội Nâng cao tiếp cận với Liệu Pháp Tâm Lý; Cộng đồng Việt Nam / các Tổ chức thiện nguyện và Tự giới thiệu