Giới thiệu đến Hội

Hội nhận giúp đỡ các bệnh nhân được các tổ chức Y Tế, Xã Hội, các tổ chức tình nguyện và các Hội Ðoàn của người Tỵ Nạn từ Việt Nam giới thiệu đến, hoặc bệnh nhân và thân nhân tự đến gặp Hội.

Ðiều kiện giới thiệu:

  • Người tỵ nạn từ Việt nam
  • Bệnh tâm thần và các vấn đề liên quan đến bệnh tâm thầnNhấn vào đây để tải mẫu đơn giới thiệu
.