Huấn luyện và hướng dẫn

Training and Education

 • Huấn luyện và hướng dẫn bệnh nhân và người chăm sóc họ về các vấn đề tâm thần và hệ thống Y Tế và Xã Hội qua:
  • Các buổi gặp gỡ tại các Trung Tâm Họp Mặt
  • Các buổi thăm viếng tại nhà
  • Tập sách nhỏ, tờ hướng dẫn và Bản Tin Y Tế  bằng Việt, Hoa và Anh ngữ
  • Các buổi hội thảo về sức khỏe

 • Huấn luyện các chuyên viên Y Tế và Xã Hội Tây Phương về văn hóa Việt Nam và những quan niệm về bệnh tâm thần của người Việt qua:
  • Các buổi hội thảo với nhân viên Y Tế và Xã Hội và các cơ quan khác
  • Các buổi thăm viếng tại nhà
  • Tập sách nhỏ, tờ hướng dẫn và Bản Tin Y Tế  bằng Việt, Hoa và Anh ngữ
  • Các buổi hội thảo với các cơ quan sắc tộc công tác về tâm thần

Hội cũng đóng góp ý kiến và hướng dẫn khi được tham khảo về những vấn đề liên quan đến bệnh nhân người gốc Việt, gốc Hoa hay những sắc tộc khác của Việt Nam.