Làm việc chung với các tổ chức

Partnership With Other AgenciesHội làm việc chặt chẽ với các cơ quan Y Tế và Xã Hội, và những tổ chức tình nguyện khác, giúp họ trong việc tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần Việt Nam và thân quyến họ: như xét định tình trạng bệnh và nhu cầu của bệnh nhân, góp ý về văn hóa Việt Nam và thông dịch.

Hội cũng hợp tác với các Hội Ðoàn của người Tỵ Nạn Việt Nam tổ chức các buổi hội thảo về sức khỏe và các tổ chức chủng tộc khác lo về bệnh tâm thần, giúp giải quyết các vấn đề tâm thần của người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Vương Quốc Anh.