Trang chủ

Kế Họach Tâm Thần Việt Nam được thành lập từ năm 1989, sau 2 năm nghiên cứu về bệnh tâm thần của người Việt tỵ nạn định cư tại Luân Ðôn. Từ đó hội đã phát triển đều đặn cho đến nay, với 10 nhân viên làm việc để phục vụ cho người Việt bị bệnh tâm thần và gia đình họ tại Vương Quốc Anh. Từ năm 1995, tên mới là Hội Tâm Thần Vietnam - Vietnamese Mental Health Services (gọi tắt là VMHS).

Tin tức & Sự kiện

View all news

Please select language / Chọn Ngôn ngữ / 選擇語言